Sàn UPCOM có thể hiểu đơn giản là một thị trường giao dịch của các công ty chưa niêm yết. Để hiểu khái niệm Sàn UPCOM Là Gì trước hết bạn cần hiểu khái niệm UPCOM. SÀN UPCOM LÀ GÌ? UPCOM (Unlisted Public Company), (tạm dịch: Công ty chưa niêm yết) đề cập đến những […]

Tin tức

Tín hiệu ADX cung cấp bao gồm một số tín hiệu giá có thể được giao dịch trên thị trường và học hỏi, có thể nâng cao độ chính xác trong giao dịch của bạn, chúng có thể được liệt kê như sau CROSSOVER Mục đích chính của việc sử dụng Tín Hiệu ADX là […]

Tin tức

Nonfarm là tên của một bản báo cáo được phát hành vào thứ 6 đầu tiên của tháng bởi Bộ Lao động Hòa Kỳ về số lượng việc làm hay lực lượng lao động của quốc gia này trong tháng trước đó. Bởi sức ảnh hưởng của bản báo cáo này đến giá của đồng […]

Tin tức

Trong bài viết dưới đây, TradaFX sẽ giải đáp câu hỏi giao dịch forex theo tin tức là gì? Tại sao hình thức giao dịch này thu hút nhà đầu tư? Và những chiến lược giao dịch nào có thể áp dụng trong giao dịch tin tức. GIAO DỊCH FOREX THEO TIN TỨC LÀ GÌ? […]

Tin tức