Nơi triển khai: Thiết bị bảo mật email của Cisco C695 Tất cả các tùy chọn triển khai Bảo mật Email của Cisco chia sẻ một cách tiếp cận đơn giản để thực hiện. Trình hướng dẫn thiết lập hệ thống có thể xử lý ngay cả các môi trường phức tạp và sẽ giúp bạn […]

Công nghệ

Easy Deployment and Network Management The Cisco Catalyst 2960 LAN Lite Series offers several ease of use features, which enable fast and easy configuration and installation of the switches into the network. Lowering the total cost of ownership and simplifying network operation are primary reasons for using the Cisco Catalyst 2960 switches. These features include: […]

Công nghệ

Cisco Catalyst 3560-X Series Switches: High availability High-performance IP routing Superior QoS Location awareness and mobility Xem sản phẩm tốt nhất: Cisco C9300-24T-E  Danh mục nổi bật: Cisco 9300  (NEW) High Availability The Cisco Catalyst 3750-X Series increases availability for stackable switches. Each switch can operate both as master controller and as forwarding processor. Each switch in the stack can […]

Công nghệ

Trong dòng sản phẩm switch cisco thì có rất nhiều các mã sản phẩm khác nhau. Mỗi sản phẩm sẽ có một cấu hình, một chức năng đặc biệt là cũng sẽ có một mức giá khác nhau. Trong chuỗi các sản phẩm này thì có lẽ là thiết bị switch cisco ws-c2960x-24td-l là thiết […]

Công nghệ