Image default
Bất động sản

Những điều cần biết về việc cấp giấy phép quy hoạch

Bài viết cung cấp những thông tin cơ bản giúp bạn hiểu về việc cấp giấy phép quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị. Giấy phép quy hoạch rất quan trọng khi bạn đang đầu tư một dự án xây dựng trong khu đô thị.

Đối với những dự án xây dựng trong khu đô thị, chủ đầu tư cần thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước để được cấp phép dự án quy hoạch đô thị.

Giấy phép quy hoạch là cơ sở để chủ đầu tư dự án tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết đối với dự án đầu tư xây dựng.Vậy giấy phép quy hoạch là gì? Việc cấp giấy phép được quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu những vấn đề đó trong bài viết dưới đây.

Giấy phép quy hoạch là gì?

Theo khoản 17 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị quy định giấy phép quy hoạch được hiểu là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Phải xin giấy phép Quy hoạch trong trường hợp lập dự án khi chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

Theo đó, những trường hợp xây dựng trong đô thị phải xin giấy phép quy hoạch đô thị để làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình, bao gồm:

 • Trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
 • Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.
 • Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở.
 • Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất.

Trong đó, nội dung giấy phép quy hoạch bao gồm phạm vi, quy mô khu vực lập quy hoạch đô thị, chỉ tiêu sử dụng đất cho phép, các yêu cầu về khai thác sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên mặt đất, dưới mặt đất, bảo vệ cảnh quan, môi trường đối với khu vực chủ đầu tư được giao đầu tư, thời hạn của giấy phép quy hoạch.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

Điều 34 Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.
 • Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.
 • Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.
 • Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.
 • Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép quy hoạch

Trình tự cấp giấy phép quy hoạch xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định 44/2015/NĐ-CP:

     “1. Căn cứ nhu cầu cụ thể, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo các trường hợp quy định tại Điều 35 của Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch.

     2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu chức năng đặc thù, quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng, đề xuất của chủ đầu tư, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch hợp lệ.

     3. Cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của các cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng các cấp.

     4. Đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 35 của Nghị định này, trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch các cấp phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.”

Cấp giấy phép quy hoạch theo Luật quy hoạch đô thị

Bộ Xây dựng vừa gửi Công văn hướng dẫn UBND Tỉnh, Thành, các Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và TP.HCM cùng các Sở Xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cấp giấy phép quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị. Theo đó:

Việc cấp Giấy phép quy hoạch dựa theo Công văn của Bộ Xây dựng.

 • Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết thì cơ quan quản lý quy hoạch các cấp phải phải căn cứ vào đồ án quy hoạch chung đô thị, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung, quy chế quản lý quy hoạch để cấp Giấy phép Quy hoạch.
 • Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị có quy hoạch phân khu nhưng chưa đủ các căn cứ để lập quy hoạch chi tiết thì cơ quan quản lý quy hoạch các cấp phải căn cứ vào đồ án quy hoạch phân khu, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu, quy chế quản lý quy hoạch.
 • Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị thì cơ quan quản lý quy hoạch các cấp phải căn cứ vào đồ án quy hoạch phân khu, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu, quy chế quản lý quy hoạch.
 • Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất là dự án đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện thì cơ quan quản lý quy hoạch các cấp phải căn cứ vào quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; tình hình thực tế về không gian, kiến trúc, cảnh quan và điều kiện hạ tầng kỹ thuật, môi trường của khu vực; quy chuẩn quy hoạch đô thị để xác định phạm vi, ranh giới, quy mô đất đai; các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan, môi trường; hạ tầng kỹ thuật.

Trên đây là những chia sẻ của YouHomes về việc cấp giấy phép quy hoạch và đưa ra trình tự cấp giấy phép cho bạn đọc cùng biết, mong rằng bạn đã có được thông tin bổ ích và cần thiết qua bài viết trên.

Xem thêm: Những lưu ý về Luật quy hoạch đô thị mới nhất năm 2020

Cách nhận biết đất dính quy hoạch hay không?

Related posts

Bitexco Central Park – lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội

Lý do nào khiến căn hộ đã hoàn thiện hấp dẫn nhà đầu tư?

Trần Mỹ Tâm

7 lưu ý bạn cần ghi nhớ giúp thiết kế mẫu sân vườn nhà phố đẹp

Leave a Comment